فهرست بستن
دوره تخصصی با صدور گواهی بین المللی
نمایشگاه های مختلف هفته مشاغل در سطح استان برگزار گردید
کارگاه حضوری آموزش ” کوچینگ ، منتورینگ و مشاوره به دلیل شیوع اومیکرون لغو گردید
ضمن خدمت “کارآفرینی با رویکرد فناورانه ” برگزار می گردد
گروه کارآفرینی استان با همکاری پژوهشسرای پویندگان مایع ظرفشوئی و مایع دستشوئی تولید کرد
previous arrow
next arrow